back

BLOG

Kóva Aqua Village

Ko árarupi, ñamomba’e añete ñane ag̃uíre ojuehegui, ñaimehaguére oñondive. Jaikuaháicha ko árarupi ko’ã mba’e añetehápe oñanduka ñandéve heta mba’e, jaikuaaháicha, ha jepéntemo ogapypeguakuéra oĩ akói oñondive ha’ekuerakuete, umi pehẽngue noĩriva ogapýpe, angirũnguéra térã umi ñande jereregua ndive ndaikatuvéi jajapo mba’eve.

Ore condominio Aqua Village-pe, oñeñe’ẽ pyahuete jey arahakúpe g̃uarã ógapa mba’eichava’erã, oĩgui ñande rapicha oikóva condominio-pe, jepémo opyta 60 km raha tetã tava guasúgui. Umi tape ojeike hag̃ua, tape ndojepurumeméiva, umi tape oñemoambueva’ekue Paraguay guive, añetehápe oipytyvõ ikatu hag̃uáicha ojepyta Aqua Village-pe. Kóva ohechauka añetehápe roimeha avei opa ojehúva ñandéve ryepýpe.

Aqua Village-pe g̃uarã kóva peteĩ juruja, katu ndaha’éi upehaguére ojapo reireítanteva; añetehápe, oikuaapyahurõgua, py’aguapýpe, mba’eporãme, tekoha ijeheguietéva, oñeñangarekóva hese, nda’ijoguaháiva, ojehupytýva opa ko’ã ary reypýpe ojepysohaguépe oúvo hembiapo ha opa mba’e oikuave’ẽva.

Ro’e ko’ág̃ava’erãha:

  • Jahechakuaa ñande rogapypeguakuéra tuicha mba’eha.

  • Jahechakuaa tuicha mba’eha angirũnguéra, jepéntemo imombyry ñandehegui térã Zoom rupivénte jahecha chupekuéra.

  • Jahechakuaa tuicha mba’eha peteĩ tekoha oñeñangareko porãva hese iportĩ hag̃ua.

¡Ha opa ko’ãva oñembyapu’a ojeikóvo Aqua Village-pe!